Ordensregler

Ordensregler for Nordborg Golfklubs bane og klubhus

Ved spil på Nordborg Golfklubs bane skal DGU’s golf- og etiketteregler samt Nordborg Golfklub’s ordensregler overholdes.

Banen
1. Der benyttes tidsbestilling. Alle spillere, der går ud i tidsbestillingsperioden, skal bekræfte deres tid og / eller sikre sig at tiderne er ledige, via Golfbox, på touch skærmen i sekretariatet, samt være klar på 1. tee senest 10. min. før start. Intervallet mellem starttiderne er 10 min. Ledige starttider kan benyttes uden forudbestilling.

2. Langsomt spil skal undgås. En langsommere bold skal altid lukke hurtigere bolde igennem. Spillere, der søger efter en bold, skal straks vinke igennem.

3. På GolfBox er der informationer om, hvornår ugedagsklubberne går ud.

4. Banelukninger fremgår af hjemmesiden, Golfbox og aktivitetstavle og turneringspropositioner.

5. Hvis ikke andet fremgår af turneringsbetingelser-ne, er det kun tilladt at starte fra 1. og 10. tee.
​Dog må start fra 10. tee kun ske med skyldig hensyntagen til bagfra kommende spillere. Hul ni skal være fri for spil.

6. Greenfeekort skal altid bæres synligt på bag’en.
​Medlemmer af Nordborg Golfklub skal anbringe klubbens bagmærke tydeligt på bag’en.
​Gæstespillere og Fleks medlemmer, der ikke har betalt greenfee, skal omgående bortvises fra banen.

7. Træning må kun ske på træningsområderne.
​Træningsbolde må ikke anvendes på banen.
​Puttinggreen må bruges til fladt indspil.

8. Opsamling af bolde på markerne til venstre for hul 4 er ikke tilladt.

9. Ved træning på driving range, skal der holdes øje med spillere på hul 1 samt trafik på grusvejen.
​Udspil må ikke ske under boldopsamling og green-keeperarbejde.

10. I private matcher må der max. spilles i hold med 4 bolde ad gangen.

11. Ophold på balkon og terrasse skal ske under hensyntagen til spillere på banen.

12. Påklædningen skal være pæn og anstændig.​

​13. Hunde skal føres i snor på banen og eventuelle efterladenskaber skal straks fjernes.

14. Det er ikke tilladt at drive ud fra 1. tee, når der er trafik på grusvejen til højre.

15.Turf skal lægges på plads – og nedslagsmærker på greens skal straks rettes op.

16. Greenkeeperne har ubetinget fortrinsret på banen.

17. Kørsel med golfbiler og – scooters må kun foretages af brugere med gyldig tilladelse, eller af brugere som har lejet golfbilen af Nordborg Golfklub

Kørsel med golfbiler skal foregå i ”gå tempo” og uden at presse foran gående bolde.

Golfbiler må kun køre på veje, på stier, i semirough og når vejrforholdene tillader det, på fairway. Det er ikke tilladt at køre gennem uklippede arealer.

18. Metalspikes er ikke tilladt.

Klubhuset
19. Hunde må ikke medtages i klubhusets lokaler, og skal altid føres i kort snor på klubbens områder. Poser til efterladenskaber bedes medbragt, og benyttet på klubbens områder. Service fra køkkenet må ikke bruges som mad- og drikkeskål.

20. Klubhusets faciliteter kan frit benyttes af medlemmer og klubbens gæster i forbindelse med golfspil, efter princippet om at bruger rydder op efter sig.

Overtrædelse af ordensreglerne samt DGUs golf- og etiketteregler vil medføre sanktioner i form af skriftlig advarsel eller bortvisning fra banen.

Overtrædelse af regler kan indberettes til Regel- og handicapudvalg eller klubbens bestyrelse.

Revideret 8. april 2019
​Bestyrelsen

.
.