Seniorklubben

Seniorklubben

Seniorklubben bygger på at medlemmer gennem fællesskab og under hyggelige former kan fortsætte med at have en aktiv og sund tilværelse.

Klubben er for mange medlemmer et sociale netværk, med udgangspunkt i klubliv og via mange golfudflugter og rejser i løbet af året.

Vi lærer hinanden at kende gennem spil og socialt samvær.

Hvad kræves der for at blive medlem?

Der kræves medlemskab af Nordborg Golfklub, fyldt 60 år og ikke længere erhvervsaktiv på fuld tid. Der kan dog dispenseres. (Fuldt medlem, flex+, langdistance eller passiv)

​Klubben har ca. 100 medlemmer og der er ingen begrænsning i antallet af medlemmer, men ved særlige arrangementer må der påregnes at der bliver deltagerbegrænsning efter først til mølle princip, når betaling er registreret, da klublokalet maksimalt kan rumme ca. 75 personer. Dette gælder også udflugter med bustransport.

​Bestyrelsen december 2017​

Aktiviteter mandag og fredag

​Hver mandag spiller vi 18 huller og om fredagen 9 huller. Vil man spille 9 huller mandag, skal det meddeles til starteren, der finder en plads til dig (jer) på en 4 flight. Efter 9 huller forlader man flighten.

Hvis mulighederne for spil ændres, f.eks. den halve bane lukkes, spilles kun 9 huller mandag. Se opslagstavle om vinterspil.

​Vi starter kl. 09:00. Scorekort udskrives på dagen på golfbox og afleveres senest kl. 08:45.

Vi inddeles i grupper på 7 – 10 personer. Hver gruppe har handicap på samme niveau. Flights bliver fundet ved lodtrækning. Vi går ud i 3 eller 4-flight og på flere huller (gunstart) afhængig af fremmøde.
Der uddeles præmier efter spil. Har en præmietager forladt stedet, tilfalder præmien i stedet den næste i rækken.
Ved lige score bruges den matematiske opgørelse, sidste 9 – 6 – 3 osv.

Kontingent​​​

​K​lubbens regnskabsår følger kalenderåret, det årlige kontingent er Kr. 250,- som indsættes på konto i Sydbank 8011 konto nr. 1100428 senest 25. marts. Husk at oplyse navn og DGU nummer ved indbetaling.

​​NB! Melder man sig ind efter 1. september, betales kun halvt kontingent.

​Gæster der har betalt greenfee kan deltage. Dog ikke i særlige arrangementer. Gæster deltager ikke i præmieuddeling.​​

Turneringsplan

Se turneringsplan 2024 her

Deltagergebyr – evt. tilbagebetaling

​Deltagergebyr skal betales rettidigt iflg. tilmeldingsliste. Er beløbet ikke betalt er man ikke tilmeldt.

​Ved evt. afbud kan tilbagebetaling kun finde sted hvis det ikke medfører udgifter for klubben.

Gyldig grund for afbud er:

Sygdom (egen eller ægtefælles/samlevers), dødsfald, deltagelse ved begravelse (nære slægtninge og venner). ​

Øvrige aktiviteter​​

​Venskabsturneringer med seniorerne fra vores naboklubber 1-2 gange om året.

3 dages tur og én til to 1-dags ture.

Arrangementer med fællesspisning.

Julearrangement

Opslagstavlen​

Sommertur 2024 til Thy

Årets sommertur går til Thy.

Vi skal spille følgende baner:
Sydthy, Nordvestjysk og Morsø.

Ophold på Hotel Limfjorden i Thisted..

Her er link til meget mere info: Sommertur til Thy

 

Se billeder fra sommerturen 2024 herunder

Seniorklubbens vedtægter

Se vedtægter​​

​​Seniorklubbens generalforsamling

Se referater:

2024 Ordinær

2023 Ordinær
2023 Ekstraordinær del 1
2023 Ekstraordinær del 2

Formand​
Henning Lousen
Agtoftsvej 27, 6400 Sønderborg
Telefon: 7442 6155, Mobil 4042 2766
Mail: hlousen@outlook.dk

​​​Kasserer og næstformand
Erling Andersen
​​Skolemarken 8, 6430 Nordborg
Telefon: 29809325
Mail: erlingpa8@gmail.com

Medlem
Elin Petersen
Lillegade 3, 6430 Nordborg
Telefon: 60708507
Mail: elin_pe@bbsyd.dk

Medlem
Birgit Thomsen
Havretoften 6, 6430 Nordborg
​Telefon: 51221756
Mail: B. thomsen49@gmail.com

​Medlem
​Oskar Lund
Lusigvej 16, 6430 Nordborg
Telefon: 29466367
Mail: lund@bbsyd.dk

.
.