Seniorklubben

Seniorklubben

Seniorklubben bygger på at medlemmer gennem fællesskab og under hyggelige former kan fortsætte med at have en aktiv og sund tilværelse.

Klubben er for mange medlemmer et sociale netværk, med udgangspunkt i klubliv og via mange golfudflugter og rejser i løbet af året.

Vi lærer hinanden at kende gennem spil og socialt samvær.

Hvad kræves der for at blive medlem?

Der kræves medlemskab af Nordborg Golfklub, fyldt 60 år og ikke længere erhvervsaktiv på fuld tid. Der kan dog dispenseres. (Fuldt medlem, flex+, langdistance eller passiv)

​Klubben har ca. 100 medlemmer og der er ingen begrænsning i antallet af medlemmer, men ved særlige arrangementer må der påregnes at der bliver deltagerbegrænsning efter først til mølle princip, når betaling er registreret, da klublokalet maksimalt kan rumme ca. 75 personer. Dette gælder også udflugter med bustransport.

​Bestyrelsen december 2017​

Aktiviteter mandag og fredag

​Hver mandag spiller vi 18 huller og om fredagen 9 huller. Vil man spille 9 huller mandag, skal det meddeles til starteren, der finder en plads til dig (jer) på en 4 flight. Efter 9 huller forlader man flighten.

Hvis mulighederne for spil ændres, f.eks. den halve bane lukkes, spilles kun 9 huller mandag. Se opslagstavle om vinterspil.

​Vi starter kl. 09:00. Scorekort udskrives på dagen på golfbox og afleveres senest kl. 08:45.

Vi inddeles i grupper på 7 – 10 personer. Hver gruppe har handicap på samme niveau. Flights bliver fundet ved lodtrækning. Vi går ud i 3 eller 4-flight og på flere huller (gunstart) afhængig af fremmøde.
Der uddeles præmier efter spil. Har en præmietager forladt stedet, tilfalder præmien i stedet den næste i rækken.
Ved lige score bruges den matematiske opgørelse, sidste 9 – 6 – 3 osv.

Kontingent​​​

​K​lubbens regnskabsår følger kalenderåret, det årlige kontingent er Kr. 250,- som indsættes på konto i Sydbank 8011 konto nr. 1100428 senest 25. marts. Husk at oplyse navn og DGU nummer ved indbetaling.

​​NB! Melder man sig ind efter 1. september, betales kun halvt kontingent.

​Gæster der har betalt greenfee kan deltage. Dog ikke i særlige arrangementer. Gæster deltager ikke i præmieuddeling.​​

Turneringsplan

 

Se turneringsplan 2023 her…

Øvrige aktiviteter​​

​Venskabsturneringer med seniorerne fra vores naboklubber 1-2 gange om året.

3 dages tur og én til to 1-dags ture.

Arrangementer med fællesspisning.

Julearrangement

Deltagergebyr – evt. tilbagebetaling

​Deltagergebyr skal betales rettidigt iflg. tilmeldingsliste. Er beløbet ikke betalt er man ikke tilmeldt.

​Ved evt. afbud kan tilbagebetaling kun finde sted hvis det ikke medfører udgifter for klubben.

Gyldig grund for afbud er:

Sygdom (egen eller ægtefælles/samlevers), dødsfald, deltagelse ved begravelse (nære slægtninge og venner). ​

  Opslagstavlen​

 

Efterårskomsammen fredag den 13.oktober kl. 9.00.

Efter spil spisning kl. 12.30. Pris 75 kr. Tilmelding og betaling senest den 6. oktober 2023 kl. 12.

Indbetales på konto 8011-1100428

 

Sommerturen til Fyn

Årets sommertur gik til Fyn. Følgende baner blev spillet.

Vestfyn, Midtfyn og Langesø.

Ophold på Hotel Vissenbjerg Kro.

På billedet ses de glade deltagere. 

Seniorklubbens vedtægter

Se vedtægter​​

​​Seniorklubbens generalforsamling

Se referater:

2022 Ordinær
2022 Ekstraordinær del 1
2022 Ekstraordinær del 2

Formand​
Henning Lousen
Agtoftsvej 27, 6400 Sønderborg
Telefon: 7442 6155, Mobil 4042 2766
Mail: hlousen@outlook.dk

​​​Kasserer og næstformand
Erling Andersen
​​Skolemarken 8, 6430 Nordborg
Telefon: 29809325
Mail: erlingpa8@gmail.com

Medlem
Thyra Beyer
Fribjerg 34, 6430 Nordborg
Telefon: 7445 0269
E mail: thbeyer@hotmail.com​

Medlem
Lisa Sørensen
Færgevej 50, Mjels, 6430 Nordborg
​Telefon: 4040 0944
Mail: lisaogsigurd@bbsyd.dk

​Medlem
​Oskar Lund
Lusigvej 16, 6430 Nordborg
Telefon: 29466367
Mail: lund@bbsyd.dk

.
.